altaar.jpg

 

          

          Home

          over orthodoxie

          geschiedenis klooster

          fotoalbum

          ANBIANBI


 Profeet Elias Stichting als ANBI-instellingNaam
Elias Stichting; vestigingsplaats St. Hubert, sinds 27 december 1972.

RSIN-nummer 003831206

Contactgegevens
B. Chapchal, Nimrod 15, 5454 HG St. Hubert
E-mail: info@eliasklooster.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit B. Chapchal, voorzitter, en E.W.T.M. Ernst, secretaris/penningmeester a.i., B.J.A.M. Boeijen, lid, G. Janssen, lid

Het beleidsplan
a) Het verzorgen van liturgische vieringen en sacramenten.

b) Geldwerving: de inkomstenbronnen bestaan uit vrijwillige bijdragen, giften en de inkomsten van bezoekers van de kerkdiensten, zoals collectes en verkoop van kaarsen en prosforen (offerbroodjes).
c) Beheer van vermogen: de jaarlijkse inkomsten worden voor een deel besteed aan de benodigdheden voor de Heilige Diensten. Onderhoud van het kloostergebouw

Het beloningsbeleid
De bestuurders en geestelijken van de Stichting krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van het orthodoxe geloof -en kloosterleven, een en ander met alle daartoe geëigende en geoorloofde middelen, alles in de meest ruime zin van het woord.


De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van de orthodoxe erediensten, waarbij onder eredienst wordt verstaan: een eredienst volgens de regels en gebruiken van de Servisch Orthodoxe Kerk, door en in een kerkelijke gemeenschap die leeft in sacramentele eenheid met het Servische Patriarchaat.
Bezoekende gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken en Sacramenten, zoals Doop, Huwelijk, Biecht, Ziekencommunie en Ziekenzalving.

De Stichting maakt deel uit van het Servische Patriarchaat.


Financieel Jaarverslag en Toelichting 2018
PDF-file klik hier