diensten

 

Iedere eerste zondag van de maand geen diensten in het klooster maar in de kerk van de Parochie H. Sava in Nijmegen. Diensten klik hier.

 

September, Oktober, November, December

Nov.

Sept. Zo. 2

14e zo. na Pinksteren

Geen dienst

t.5 Ap.: 2Col.1:21-2:4

Ev.: Mat.22:1-14

Zo. 9

15e Zo na Pinksteren.

Zo. voor Kruisverheffing

10.30u. H. Liturgie

t.6 Ap.: Ga.2:16-20

Ev.: Mc.8:34-9:1

Zo.16

16e Zo na Pinksteren.

10.30u. H. Liturgie

t.7 Ap.: 2Co.6:1-10

Ev.: Mt.25:14-30

Zo. 23

17e zo. na Pinksteren.

10.30u. H. Liturgie

t.8 Ap.: 2Co.6:16-7:1

Ev.: Mat.15:21-28

Zo. 30

18e zo. na Pinksteren.

10.30u. Liturgie

t.1 Ap.: 2Co.9:6-11

Ev.: Lk. 5:1-11

Okt. Zo 7

 

Geen Dienst  

Za. 13

 

10.30u. H. Liturgie  

Zo. 14

20e zo. na Pinksteren.

Geen Dienst i.v.m Parochiefeest Luik

Zo. 21

21e zo. na Pinksteren.

10.30u. H. Liturgie

t.4 Ap.: Ga. 2:16-20

Ev.: Lk.8:41-56

Zo. 28

22e zo. na Pinksteren.

10.30u. H. Liturgie

t.5 Ap.: Ga. 6:11-18

Ev.: Lk. 16:19-31

Nov. Zo. 4

 

Geen Dienst

 

Zo. 11

24e zo. na Pinksteren.

10.30u. H. Liturgie

t.7 Ap.: Ef. 2:14-22

Ev.: Lk. 8:41-56

Zo. 18

25e zo. na Pinksteren,

10.30u. H. Liturgie

t.8 Ap: Ef. 4:1-6

Ev.: Lk. 10:25-37

Zo. 25

26e zo. na Pinksteren.

10.30u. H. Liturgie

t.1 Ap.: Ef. 5:9-19

Ev.: Lk.7:16-21

Dec. Zo.2

27e zo. na Pinksteren.

Geen Dienst

 

Zo. 9

28e zo. na Pinksteren.

 

10.30u. H. Liturgie

t.2 Ap: Col. 1:12-18

Ev.: Lk.14:16-24

Zo. 16

29e zo. na Pinksteren.

 

10.30u. H. Liturgie

t.3 Ap: Cl. 3:4-11

Ev.: Lk.14:16-24

Zo. 23

30e zo. na Pinksteren.

Zo. v.d. Voorouders

10.30u. H. Liturgie

t.4 Ap: Hb. 6:9-10,17-23,32-40

Ev.: Mt.1:1-25

Ma. 24 Vooravond v.d. Geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus 19.00u. Completen, Metten
Di. 25 Geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus 10.30u. H. Liturgie Ap.: Gal.3:8-12
Ev.: Lc. 13:18-29
Zo. 30

31e zo. na Pinksteren

Zo. na de Geboorte.

10.30u. H. Liturgie

t.5 Ap.: Gal. 1:11-19

Ev.: Mt 2:13-23

Jan. Zo. 6   Geen Dienst