Kerkdiensten

september, oktober, november, december, januari

Sept.

Zo. 18

13e zo. na Pinkst.

Zo. Na Kruisverheffing

10.30u. H. Liturgie

t.4 Ap.: Gal.2:16-20

Ev.: Marc.8:34-9:1

Zo. 25

14 Zo na Pinkst.

I.v.m. wijding tot protodiaken van v.diaken Phillip in Deventer, geen dienst

t.5 Ap.: 2Cor.1:21-2:4

Ev.: Mt.22:1-14

Okt.

Zo. 2

15 Zo na Pinkst.

10.30u. H. Liturgie

t.6 Ap.:2Cor. 4:6-15

Ev.: Mt.22:35-46

Zo. 9

16e zo. na Pinkst.

Vdrs.v.h.7e Oec. Conc.

10.30u. H. Liturgie

t.7 Ap.: Heb.13:7-16

Ev.: Joh 17:1-13

Zo. 16

17e zo. na Pinkst.

10.30u. H. Liturgie

t.8 Ap.: 2Cor.6:16-8:1

Ev.: Mt.15:21-28

Zo. 23

18e zo. na Pinkst.

H.Jacobus broeder des Heren

10.30u. H. Liturgie

t.1 Ap.: Ga.1:11-19

Ev.: Mt.13:53-58

Zo. 30

19e zo. na Pinkst.

10.30u. H. Liturgie

t.2 Ap.: 2Cor.11:31-12:9

Ev.: Lk. 6:31-36

Nov.

Zo. 6

20e zo. na Pinkst.

10.30u. H. Liturgie

t.3 Ap.: Gal.1:11-19

Ev.: Lk. 7:11-16

Zo. 13

21e zo. na Pinkst.

H.Joh Chrisostomos

10.30u. H. Liturgie

t.4 Ap.: Heb.7:26-8:2

Ev.: Joh.10:9-16

Zo. 20

22e zo. na Pinkst.

Voorfeest tempelgang v.d. mdr.Gods

10.30u. H. Liturgie

t.5 Ap.: Gal. 6:11-18

Ev.: Lk.16:19-31

Zo. 27

23e zo. na Pinkst.

10.30u. H. Liturgie

t.6 Ap.: Ef. 2:4-10

Ev.: Lk. 8:26-39

Dec.

Zo. 4

24e zo. na Pinkst,

10.30u. H. Liturgie

t.7 Ap.: Ef. 2:14-22

Ev.: Lk. 8:41-56

Zo. 11

25e zo. na Pinkst.

Zo. v.d. voorvaderen

10.30u. H. Liturgie

t.8 Ap.: Kol. 15:4-11

Ev.: Lk. 14:16-24

Zo. 18

26e zo. na Pinkst.

Zo. v.d. Vaderen of v.d. geslachtslijst

10.30u. H. Liturgie

t.4

Ap: Hb.11:9-10,17-22,32-40

Ev.: Mt. 1:1-25

Za. 24

Vooravond v.d. Geboorte v. onze Heer en Verlosser Jezus Christus

19.00u. Completen, Metten

 

Zo. 25

Geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus

10.30u. H. Liturgie

Ap.: Gal.3:8-12

Ev.: Lc. 13:18-29

Jan.

Zo.1

 

Geen Dienst

 

Zo. 8

29e zo. na Pinkst,

10.30u. H. Liturgie

t.4 Ap.: Col. 3:4-11

Ev.: Lk. 17:12-19